By Liligance 04/03/2020

Organizasyonlarda Şıklık: Altın Kural Renk Uyumu

Renk paleti belirlemek, davetiyeler, organizasyonun yapılacağı yer ve dekorasyon gibi tüm bileşenlerin bir uyum içinde olmasını sağlar.

Renkler bilinçaltı şeklinde iletişim aracı olarak kullanılmaktadırlar. Renkler insan duygu ve davranışlarını etkiler.  Aktarılmak istenen duygu düşünce ve ileti renk seçiminden önce kurgulanmalıdır. Bu sebeple siz de yapacağınız organizasyon için önce bir tema belirlemelisiniz. 

Organizasyonlar için renk paleti örneklerine geçmeden önce kısaca renk çemberi ve uyumlu renklerin seçim metodlarına yakından bakalım.

 

Renk Dairesi

Renk çemberinde 12 ana renk bulunur. Bu renklerden kırmızı, yeşil ve mavi birincil renklerdir ve bu renklerin birleşimi saf beyaz ışığı oluşturur.

İkincil renkler, iki birincil rengin karışımıyla oluşurlar bunlar mor( kırmızı+mavi), turuncu ( kırmızı+sarı) ve yeşildir ( sarı+mavi).

Üçüncül renkler ise, bir birincil bir de ikincil rengin karışımıyla oluşan, kırmızı+turuncu, sarı+yeşil, yeşil+mavi ve mavi+mordur.

Renk dairesi ayrıcı sıcak ve soğuk renkler olarak ikiye ayrılabilir. Mor-sarı aralığı sıcak renklerdir, bu renkler güneş gibi akla sıcaklığı getirirken,

 sarı+yeşil-mavi+mor aralığı ise soğuk renklerdir zihinde soğukluk hissi uyandırırlar deniz gibi.

1.Benzerlik şeması

Renk belirlemede kullanılan en önemli yöntem baskın rengin seçimidir. Seçilecek diğer renkler baskın rengi destekleyerek, baskın rengin etkisini kuvvetlendirmelidir ve renkler birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Renk dairesinden uyumlu renk seçim yöntemleri:

2. Monokromatik şema

Tek bir öz tona sahiptir. Beyaz veya siyah ile öz ton kirletilerek diğer renkler oluşturulur. Işık gölge ya da açık koyu tonlardan oluşan renk paletidir.

3. Tamamlayıcı renk şeması

Zıtlıkların uyumu olarak bilinir.

4 farklı çeşidi bulunmaktadır.

Baskın renkle birlikte kullanılacak diğer renkler baskın rengin komşularıdır. Renk dairesinin bir tarafında bulunan 3’lü ya da 6’lı renk dizileri kullanılır. Renk dairesinde 90o’yi aşmayacak seçimler yapılır.

Uyum benzerlik ve renk geçişleri yumuşaktır. Örneğin yeşil baskın rengi seçtiğinizde sarı+yeşil, sarı tonlarını bir arada kullanabilirsiniz.

  •  Tamamlayıcı renk şeması

Renk dairesinde birbirine 180 o açıda bulunan 2 renk seçilir. Kırmızı ve yeşil gibi

  •  İkili tamamlayıcı

Seçilen ana rengin yanında ona 180 o açıda bulunan renk yerine 2 komşusunun seçilmesiyle oluşturulur. Kırmızı, Yeşil+mavi, sarı yeşil

  • Üçlü tamamlayıcı

Daireden seçilen 3 rengin her biri arasında 60 o açı bırakılarak yapılan seçimdir. Kırmızı, mavi, sarı

Bu kombinasyon cesur ve canlı renk paletleri oluşturur.

 

  • Dörtlü tamamlayıcı

Renk dairesinden birbirinden eşit uzaklıkta bulunan dört rengin seçilmesiyle oluşturulur. Seçilen renklerden birini baskın diğerlerini tamamlayıcı olarak seçerseniz renk paletini dengelemek sizin için daha kolay olacaktır.